Smagen af sol & sommer - hele året!

Kontakt migVores miljøfokus

VI VIL VÆRE ET FORBILLED, BÅDE FOR DIG OG ANDRE


Vi tager vores ansvar som samfundsborgere meget seriøst. Derfor står miljø- og klimaspørgsmålene højt på dagsordenen hos os. Vi ønsker, at være et forbillede for andre virksomheder og efterlever naturligvis den gældende miljølovgivning samt deltager i frivillige initiativer som f.eks. ISO 14 001.

Alle medarbejdere hos Frugtbudet er uddannede i, og motiverede i forhold til, at optræde og agere på en miljømæssig ansvarlig måde i vores daglige arbejde. Her laver vi også løbende forbedringer og systematiske målinger af vores miljøindsats.

Det gælder ikke mindst, hvad angår reduktionen af forurenende udslip i luft, jord og vand. Den miljøstrategi, vi har lagt frem til 2013, indeholder bl.a. målsætninger som f.eks. kontinuerligt at mindske affaldsmængderne, anvende flere miljøvenlige køretøjer og prioritere leverandører, som tilbyder økologiske produkter.

Du er velkommen til at kontakte vores miljøansvarlige, Carl-Emil Havner, hvis du ønsker yderligere oplysninger. Telefonnummer 70 140 100.