Smagen af sol & sommer - hele året!

Kontakt migKvalitetsgaranti

Kvalitetsgaranti & nöjd-kund-garanti

Reklamation från kund behandlas enligt följande


Om Ni inte är nöjda

Ska leveransen omgående reklameras via telefon, fax eller e-mail.


Vid utebliven leverans

Vår leveransansvarig kontaktas

Ny fruktkorg levereras ut senast nästkommande arbetsdag.


Om enstaka frukter är skadade

Kunden kompenseras vid nästkommande leverans.


Ni får fel sortiment eller anser att produkten ej uppfyller ställda krav

Ny fruktkorg levereras omgående eller senast nästkommande arbetsdag.


Vi utreder

Orsakerna till reklamation utreds internt hos oss och korrigerande åtgärder vidtas.

Reklamationen loggas av oss för att senare bli underlag till ständiga förbättringar.