Smagen af sol & sommer – hele året!
+45 70 140 100
Tilbudsformular

Vi vil være et forbillede

Frugtbudet har ambitionen om at være den mest ansvarlige virksomhed i vores branche, når det kommer til miljøspørgsmål. Vi skal stå i spidsen for udviklingen og være nordens mest miljø- og klimabevidste leverandør i frugtkurve.

Klimakompensation

Vi tager ansvar for vores klimapåvirkning

Ved at vælge Frugtbuddet gør du det samme. frugtbudet arbejder konstant for en reduceret miljøbelastning. Som en del af dette kompenserer vi for de emissioner, vores transporter forårsager - ved at plante frugttræer.

Vi kompenserer for 100 % af alle vores transporter

Frugtbudet samarbejder med Zero Mission, som årligt opgør vores udledning af kuldioxid, så vi så kan kompensere for disse. Kompensation ydes gennem træplantning i Trees for Global Benefits-projektet i Uganda. Træerne leverer værdifulde økosystemydelser, blandt andet gennem den kuldioxid, der er bundet, men også gennem adgang til træ, tømmer, frugt og øget klimatilpasning, som skaber en mere sikker livssituation. Ved at bruge hjemmehørende træarter, et grundlæggende kriterium i Plan Vivo-standarden, styrkes biodiversiteten, mens regionen bliver mindre sårbar over for klimaændringer.

Certifierad trädplantering

Fruktbudets trädplantering är certifierad av organisationen Plan Vivo, en icke vinstdrivande organisation i Edinburgh, med nära samarbete med University of Edinburgh och School of GeoSciences. Denna tredjepartscertifiering och kontroll säkerställer att allt fungerar som det är tänkt, genom utbildning i metoder, program och rutiner för hur trädplanteringarna kontrolleras och sköts, samt stöd och konsultation till bönderna.

Klimakompensation er vigtig, men ikke alt.

Klimakompensation er et vigtigt supplement til Frugtbudets miljøarbejde – men det er ikke noget, vi gør i stedet for at reducere vores udledning. I 2014 klimakompenserede vi for omkring 350 tons kuldioxid, i 2021 var vi nede på 188 tons. At den udledning, vi kompenserer for, reduceres, skyldes primært, at vi udleder mindre og mindre kuldioxid i vores leverancer. Vi reducerer vores CO2-aftryk ved gradvist at skifte til elbiler og øge brugen af HVO100 i biler med forbrændingsmotorer. I 2021 har vi overført nogle af vores leverancer i storbyernes mest centrale dele til cykeltilbud via MoveByBike. Dette samarbejde vil i 2022 blive udvidet til at omfatte flere leverancer flere steder.

I 2025 skal Fruktbudets leverancer være helt fossilfri. Frugten fra vores kurve skal simpelthen føles godt både i munden og for vores samvittighed.

Miljøcertificering

ISO 14001 for effektivt miljøarbejde

Vi havde været miljøcertificeret efter ISO 14001 siden juni 2008, som den første frugtkurveleverandør. Certifikatet revideres årligt med eksterne inspektioner af A3cert, AAA Certification AB. For dig som kunde betyder det ekstra tryghed, at Fruktbudets ledelsessystem er certificeret af uafhængige kontrolinstanser, og at Fruktbudets politikker dermed beviseligt er integreret i forretningen og har været det de seneste syv år. Læs mere.

SMAK cert for Malmö, Göteborg och Stockholm

SMAK til økologiske varer

Vi har været certificeret til emballering og forarbejdning af økologiske varer siden 2008, og bliver årligt efterset af SMAK. Certificeringen betyder, at vi har strenge interne rutiner for ankomstkontrol, opbevaring, pakning, lastning og levering af økologiske varer. Dette er for at sikre, at konventionelle og økologisk dyrkede varer ikke blandes eller forveksles. Ifølge EU-reglerne skal ompakkede økologiske produkter mærkes under hele forarbejdningsprocessen. De varer, der sælges i uåbnet emballage, er altid forsynet med leverandørens eget mærke for økologisk jordbrug. Læs mere.

Ikke bare snak -
Dette har vi gjort

Certificeret til ISO 14001

Frugtbudet har siden 2007 været ISO-certificeret i henhold til miljøstandarden 14001. Det betyder bl.a. at vi er forpligtet til at arbejde hen imod løbende forbedringer i forhold til vores miljømæssige fodaftryk. Det betyder også, at vi løbende analyserer vores miljøpåvirkning for at kunne gennemføre tiltag, hvor de har størst effekt. Driften revideres derefter årligt af en ekstern ISO-revisor.

Miljøtræning

Vi træner vores medarbejdere i miljøviden og i vores miljøarbejde, fordi generel bevidsthed er central for miljøarbejdets succes.

Klimakompensation

Vi kompenserer for klimaet for 100 % af de udledninger, som vores transporter forårsager. Klimakompensation foregår ved at deltage i projekter for træplantning i Afrika i samarbejde med organisationen Zero Mission.

Økologisk frugt

Vi har gennem en årrække øget vores salg af Økologisk Frugt fra 20 % til omkring 40 %. I 2016 lancerede vi vores eget mærke EKO 365, da vi som brancheførende spiller ønsker at være med og drive udviklingen mod et seriøst marked for økologiske frugtkurve i Sverige. EKO365 er vores stempel, der står for kvalitetssikrede kurve med 100 % økologisk frugt, 365 dage om året – alt sammen revideret af en ekstern part, i vores tilfælde SMAK.

Returfrugt

Vi tager os af al sorteret og efterladt frugt på en miljøeffektiv måde. Det betyder, at ingen frugt går til spilde. Frugt, der af en eller anden grund kasseres, eller som ikke lever op til standarden for frugtkurvene, går i stedet til velgørende formål som f.eks. by missionen, zoologiske haver som f.eks Skånes Djurpark eller den sendes til Rescued Fruits i Helsingborg som bruger den til fremstilling af marmelade eller juice. Frugt, der ikke kan bruges til disse ting, bliver i stedet til biogas. Vi behøver med andre ord aldrig have dårlig samvittighed over frugt, der ikke kan bruges, før den var beregnet til fra begyndelsen, det føles godt!

Kørselsoptimering

Vi læsser frugten sammen og arbejder dagligt på at forkorte distributionsruterne og undgå unødig transport. Senest har vi f.eks. forsynet alle vores køretøjer med GPS-teknologi, hvilket har gjort vores ruteoptimering mere effektiv, hvilket har resulteret i, at vi har reduceret vores emissioner med hele 20 %.

Levering med elbil

Miljøet er i fokus, når vi arbejder med vores bilflåde. Ved køb af nye biler kan kun den højeste miljøklasse vælges. I 2018 anskaffede vi vores første el-budbiler og påbegyndte dermed det arbejde, der på kort sigt vil give os helt fossilfrie leverancer til vores kunder. Vi bruger kun miljømærket el. Som et supplement til elbilerne tanker vi vores øvrige biler i stigende andel med HVO100. Senest i 2025 skal alle Fruktbudets leverancer være fuldstændig fossilfrie. Indtil da vil vi kompensere for de udledninger, vi stadig har.

Elektronisk fakturering

Vi har reduceret vores papirforbrug ved at øge andelen af elektronisk fakturering. Vi har i flere år arbejdet med digital signering af tilbud/aftaler og vi bruger kun svanemærkede printere/papirer.

Minimere emballage

Vi arbejder aktivt på at øge andelen af returemballage til den købte frugt, så vi kan minimere brugen af bølgepap og træer.