Smagen af sol & sommer - hele året!

Kontakt migKlimakompensation

Vi tager ansvar for vores klimapåvirkning

Ved at vælge Frugtbudet gør du det samme. Frugtbudet arbejder konstant på at reducere miljøbelastningen. Som et led i dette klimakompenserer vi for de udslip, som vores transporter forårsager, ved at plante nye frugttræer.

Vi kompenserer for 100 % af vores egne transporter

Vi har fået hjælp fra U&We, som er en af de førende svenske konsulentvirksomheder inden for miljø, klima og bæredygtighed. De har regnet ud, at Frugtbudets biler i Stockholm, Göteborg og Malmö forårsagede ca. 220 tons kuldioxidudslip i 2012 i form af brugt diesel. Vi har derfor valgt at klimakompensere for 100 % af disse udslip ved at plante nye frugttræer i Afrika og Sydamerika.

Hvorfor træer?

Træer absorberer store mængder kuldioxid og har derfor stor betydning for regulering af klimaet. Jo flere træer der plantes, desto mere kuldioxid forhindres i at bidrage til drivhuseffekten. Desuden giver træerne større velfærd for de små bønder, der planter, plejer og bruger træerne.

Certificeret træplantning

Frugtbudets træplantning er certificeret af organisationen Plan Vivo, en nonprofit-organisation i Edinburgh, som arbejder tæt sammen med University of Edinburgh og School of GeoSciences. Denne tredjepartscertificering og kontrol sikrer, at alt fungerer efter hensigten. Det sker gennem uddannelse i metoder, programmer og rutiner for, hvordan træplantagerne styres og plejes, samt støtte og rådgivning til bønderne.

Klimakompensation er vigtig, men ikke alt.

At klimakompensere er et vigtigt supplement til Frugtbudets miljøarbejde – ikke noget, som vi gør i stedet for at mindske vores udslip. Vi har indgået en hensigtserklæring med den svenske miljøkonsulentvirksomhed U&We om, at vi skal lave et aktivt miljø- og klimaarbejde med det formål at mindske vores egne direkte og indirekte udslip. Dermed vil vores behov for at klimakompensere gradvis mindskes. Du kan læse mere om, hvad vi har gjort og vil gøre i vores miljøarbejde. Se Gennemførte tiltag samt de nye Miljømål.

Læs mere om klimakompensation via U&We.