Smagen af sol & sommer – hele året!
+45 70 140 100
Tilbudsformular

Vores købs- og leveringsbetingelser for frugtabonnementer

Levering

Frugtbudet er ansvarlig for levering af bestilte varer.

Bestilte varer skal være kunden i hænde på den i denne aftale fastsatte dag. Kunden er til gengæld ansvarlig for, at hans/hendes lokaler/overflader er tilgængelige på en sådan måde, at levering kan ske på en weekend-hverdag engang mellem 07.00 – 16.00, medmindre andet/specifikt tidspunkt/løsning er aftalt. Såfremt levering ikke kan ske i henhold til aftalte leveringstider, tillægges omkostninger efter gældende transportprisliste under hensyntagen til leverancens omfang.

Frugtbudet forbeholder sig retten til at erstatte økologisk frugt med konventionelt dyrket frugt i en situation, hvor førstnævnte ikke er tilgængelig på markedet. Frugtbudet har også ret til en sådan ændring i en situation, hvor prisbilledet for økologisk frugt er at betragte som ekstremt. Skulle situationen ifølge ovenstående opstå, er Frugtbudet forpligtet til at informere kunden tydeligt på forhånd.

Frugtbudet anvender et retursystem for kurve, både af økonomiske og miljømæssige årsager. I tilfælde af, at den tomme kurv ikke returneres, vil der blive opkrævet en omkostning på 50-90 SEK. For ændret indhold i kurven, såkaldt specialkurv, opkræves en merpris.

Når den almindelige leveringsdag falder på en rød dag, sker leveringen normalt i stedet for den næste ikke-røde dag. Levering dagen før den røde dag kan også forekomme, hvis dette af forskellige årsager vurderes som et bedre alternativ.

Kvalitetsgaranti og reklamation

Frugtbudet garanterer, at frugten og andre leverede produkter er af god kvalitet. Hvis den autoriserede kunde vurderer, at levering ikke lever op til kvalitetskravene, skal der klages senest dagen efter modtagelse af levering. I tilfælde af en sådan reklamation er Frugtbudet forpligtet til at levere et nyt produkt af tilfredsstillende kvalitet samme dag eller senest næste leveringsdag (weekendfri) uden omkostninger for Kunden. Mindre afvigelser kan forekomme i eksakte produkter, fx ved leverandør- eller sæsonafslutning.

Leveringsforsinkelse

Autoriserede kunder hos Kunden har mulighed for at lave en leveringspause. Leveringsforsinkelsen skal være kontinuerlig og må ikke overstige to måneder. Den autoriserede kunde skal give Frugtbudet skriftlig meddelelse herom senest 5 hverdage før ønsket leveringspause. BEMÆRK!

Leveringsforsinkelsen må ikke anvendes i opsigelsesperioden (gælder kunder med aftaler indeholdende betingelser for opsigelsesperioden). I opsigelsesperioden må mængden/ordren højst nedjusteres med mere end max 10 %.

Priser

Alle priser for Frugtabonnementer oplyses gratis af kundens varekvittering og er eks. moms. Abonnementet inkluderer frugt, pakning af kurv, transport, levering og lån af kurv/emballage. Frugtbudet i Danmark ApS har ret til at foretage prisreguleringer to gange årligt, samt yderligere prisreguleringer, hvis væsentlige omkostningskomponenter i forretningen udvikler sig uden for det normale niveau.

Ændringer i abonnementer

Vi skal bruge 3 hverdage til ændringer i abonnementer, før de træder i kraft. Det ønsker vi skriftligt til Kundecenteret.

Opsigelse

Medmindre andet er aftalt, løber vores abonnementer uden bindingsperiode. Vi skal dog have et forskud på 5 hverdage for at nå at gennemføre en stående ordre.

Opsigelse skal ske skriftligt via e-mail. Opsigelsesfristen regnes fra ankomstdatoen..

Betalingsbetingelser

Faktura bagud med 14 dages kredittid. Ved skriftlig betalingspåmindelse vil der blive opkrævet et lovpligtigt gebyr. Efter forfaldsdatoen pålægges morarenter med en referencerente tillagt 8 %.

Der betales forud for engangsordrer fra nye kunder..

Andet

Elektronisk fakturering og EDI-fakturering kan tilbydes som en ekstra service, kontakt venligst kundeservice for et tilbud.

Download dokumentation til applikationen

Miljø

Frugtbudet har branchens mest ambitiøse miljøarbejde. Vi har været miljøcertificeret med ISO 14001 siden 2007 og hæver barren for vores miljø- og klimaarbejde hvert år. Det betyder bl.a. at vores leverancer foregår i budbiler, der altid købes med højeste miljøklasse. Alle nye biler er desuden udstyret med alkolås og vi kompenserer for klimaet for alle vores leverancer, hvilket betyder at al udstødningsgas neutraliseres ved at plante kuldioxid-absorberende træer i Afrika. For at finansiere vores miljøarbejde opkræver vi et mindre miljøtillæg for vores leverancer. Dette lille gebyr, målt i kroner, gør en stor forskel for vores fælles miljø. Vil du læse mere om vores miljøarbejde, så klik på om os og derefter miljøarbejde.
Vores købs- og leveringsbetingelser for mødeprodukter

Normal levering

For kunder med et løbende abonnement på frugt eller ved køb med en ordreværdi på over SEK 750, opkræves der intet leveringsgebyr, forudsat at ordren modtages to dage før levering, levering til normal leveringsadresse og leveringstid i løbet af dagen (07.00). -16.00).

Hurtiglevering

Ordrer modtaget efter kl. 12.00 til levering næste dag, vil en transportomkostning på SEK 95 blive opkrævet hos vores abonnenter. Ved levering samme dag samt til tidtagning tillægges en transportomkostning efter gældende takst. For øvrige kunder gælder vores standard transporttakst.
Vores købs- og leveringsbetingelser for gaver hele året rundt

Leverancer

Vi leverer til virksomheder og private på hverdage i kontortiden. Levering til virksomheder sker til modtagelse eller varemodtagelse afhængig af volumen. For private leverer vi hjem til døren. Telefon til modtager er et krav.

Pakkeforsendelser

Hvis dine produkter er pakket i mere end fem kasser (eller hvis der er andre særlige grunde), vil de blive sendt på paller.

< 1 kg 100 SEK 1-4 kg 155 SEK
4-9 kg 190 SEK 9-14 kg 220 SEK
14-19 kg 250 SEK 19-24 kg 290 SEK
24-34 kg 325 SEK 34-59 kg 375 SEK
59-79 kg 425 SEK 79-99 kg 475 SEK

Yderligere tjenester

Pakke

  • Garanteret leveringsdag 200 SEK
  • Leveringsgaranti 8.00-12.00 250 SEK
  • Leveringsgaranti 8.00-10.00 350 SEK

Palle

  • Garanteret leveringsdag 400 SEK
  • Leveringsgaranti 8.00-12.00 500 SEK

Følgende priser gælder for palleforsendelser

  • Palle 1090 SEK
  • Per palle efter den første 545 SEK

Leveringsbetingelser

Vi tilbyder levering i den ønskede uge. Bemærk venligst, at der kun medfølger ét leveringsforsøg til modtager. Såfremt modtageren ikke er tilgængelig under leveringsforsøget eller andre forhold, som Frugtbudet ikke har kontrol over, fører til, at leveringen ikke gennemføres, underrettes kunden om yderligere forholdsregler. Ved ny levering tilkommer en ny fragtomkostning. Afhængigt af produktet kan der være en ny omkostning for dette. Ved returnering tilkommer en returomkostning. Hvis produktet ikke kan genbruges, vil det blive opkrævet.

Hvis modtagerens leveringsadresse er en postboks og/eller har et bokspostnummer, tillægges et gebyr på SEK 100 for Adresseservice. Vi finder herefter frem til de korrekte adresseoplysninger og sikrer, at leveringen kan ske til modtageren. Har du brug for leveringsgaranti for en bestemt dag eller tid, tilbydes dette separat. Ved urigtige oplysninger vil din virksomhed fakturere returomkostningerne for gaven til vores lager. Norden og resten af Europa.

Vi hjælper gerne med forsendelser uden for Sverige, men disse tilbydes separat. Ved forsendelser uden for EU er der ekstra omkostninger til toldbehandling.

Priser og betalingsbetingelser

Alle priser er eks. moms og fragt. Betaling sker mod faktura, og betalingsbetingelser er 14 dage netto, gælder for alle kreditgodkendte gavekunder. Frugtbudet forbeholder sig retten til at anmode om forudbetaling. For ordresummer, der ikke overstiger SEK 500, betales et ekspeditionsgebyr på SEK 75. Din ordre er bindende, i tilfælde af annullering opkræves 50% af ordreværdien.

Klager og afvigelser

Ved reklamation over leverede produkter skal anmeldelse ske skriftligt senest 7 dage efter modtagelsen. Ved synlige emballage- eller transportskader skal dette meddeles direkte til chauffør eller agent ved levering. Så kontakt hurtigst muligt Frugtbudet med pakkenummer og eventuelt sagsnummer hos fragtmanden. Du kan kun klage over leveringstiden, hvis du har købt leveringsgaranti (se leveringsbetingelser). Vi kan aldrig kreditere mere end transportomkostningerne i tilfælde af forsinkelser.

Vi tager forbehold for slutsalg og eventuelle tryk- og tastefejl samt mindre afvigelser fra det leverede produkt i forhold til produktbilledet. Varer kan udelukkes fra sortimentet.
Vores købs- og leveringsbetingelser for julegaver

Inden den 9. december ønsker vi din ordre, så den med sikkerhed kommer inden jul.

Vi leverer julegaverne i den ønskede uge. Hvis du har en lang liste af modtagere, gør du bedst i at sende den til os i Excel-format.

Skabelon kan downloades på www.frugtbudet.se. Modtageroplysninger, adresse, postnummer, postadresse og telefon i dagtimerne skal være korrekte.

Forretning

Vi leverer til virksomheder på hverdage i kontortiden. Levering sker til reception eller varemodtagelse afhængig af volumen. Telefon til modtager er et krav.

Privatpersoner

Levering til leveringssted

Modtageren modtager en sms og kan samme dag hente sin gave hos nærmeste agent. Vær derfor opmærksom på, at friske råvarer måske ikke egner sig i denne sammenhæng. Mobilnummer er et krav. Der gælder samme priser som firmaadresser.

Leverancer

Leveringsomkostninger for julegaver 150 SEK pr. leveringsadresse indenfor vores egne områder, Storstockholm, Storgöteborg, Skåne og Danmark.

Leveringsgaranti DAG for pakker og paller som nedenfor:

Yderligere tjenester

PAKKE PRIS
Garanteret leveringsdag 200 SEK
Garanteret leveringsdag 08.00-12.00 250 SEK
Leveringsgaranti 08.00-10.00 350 SEK

*Leveringsgaranti gælder ikke alle lokationer.

Pakkeforsendelser til resten af Sverige

Gaveleverancer, der skal sendes uden for vores egne leveringsområder, sendes med Postnord. Så gælder nedenstående takst.

Hvis dine produkter er pakket i mere end fem kasser (eller hvis der er andre særlige grunde), vil de blive sendt på paller.

VÆGT PRIS VÆGT PRIS
0-1 kg 100 SEK 19-24 kg 290 SEK
1-4 kg 155 SEK 24-34 kg 325 SEK
4-9 kg 190 SEK 34-59 kg 375 SEK
9-14 kg 220 SEK 59-79 kg 425 SEK
14-19 kg 250 SEK 79-99 kg 475 SEK

Palle forsendelser

Palle 1090 SEK
Per skammel udover de første 545 SEK
Alle priser er eks. moms.

Leveringsbetingelser

Vi tilbyder levering i den ønskede uge. Bemærk venligst, at der kun medfølger ét leveringsforsøg til modtager. Såfremt modtageren ikke er tilgængelig under leveringsforsøget eller andre forhold, som Frugtbudet ikke har kontrol over, fører til, at leveringen ikke gennemføres, underrettes kunden om yderligere forholdsregler. Ved ny levering tilkommer en ny fragtomkostning. Afhængigt af produktet kan der være en ny omkostning for dette. Ved returnering tilkommer en returomkostning. Hvis produktet ikke kan genbruges, vil det blive opkrævet..

Hvis modtagerens leveringsadresse er en postboks og/eller har et bokspostnummer, tillægges et gebyr på 100 SEK. Vi finder herefter frem til de korrekte adresseoplysninger og sikrer, at leveringen kan ske til modtageren. Ved urigtige oplysninger vil din virksomhed fakturere returomkostningerne for gaven til vores lager.

Norden og resten af Europa

Vi hjælper gerne med forsendelser uden for Sverige, men disse tilbydes separat. Ved forsendelser uden for EU er der ekstra omkostninger til toldbehandling.

Priser og betalingsbetingelser

Alle priser er eks. moms og fragt. Betaling sker mod faktura, og betalingsbetingelser er 14 dage netto, gælder for alle kreditgodkendte gavekunder. Frugttilbuddet forbeholder sig retten til at anmode om forudbetaling. For ordresummer, der ikke overstiger.

500 SEK er et ekspeditionsgebyr på 75 SEK. Din ordre er bindende, i tilfælde af annullering opkræves 50% af ordreværdien.

Ved reklamation over leverede produkter skal anmeldelse ske skriftligt senest 7 dage efter modtagelsen. Ved synlige emballage- eller transportskader skal dette meddeles direkte til chauffør eller agent ved levering. Så kontakt hurtigst muligt Frugtbudet med pakkenummer og eventuelt sagsnummer hos fragtmanden. Du kan kun klage over leveringstiden, hvis du har købt leveringsgaranti (se leveringsbetingelser). Vi kan aldrig kreditere mere end transportomkostningerne i tilfælde af forsinkelser.

Vi tager forbehold for slutsalg og eventuelle tryk- og tastefejl samt mindre afvigelser fra det leverede produkt i forhold til produktbilledet. Varer kan udelukkes fra sortimentet.